Välkommen till Fribo

Fribo ger stöd, träning och vägledning till ungdomar och vuxna med psykosocial problematik eller någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer Kontakta oss

Vi öppnar vägen till ett självständigare liv


Många människor har på grund av psykosocial problematik eller någon form av autism och/eller intellektuellt funktionshinder svårigheter att få livet att fungera utan hjälp och stöd. Bor man på Fribo får man tillgång till stöd, träning, omsorg och vägledning för att kunna skapa en så normaliserad och självständig livssituation som möjligt – utifrån egna förutsättningar och förmågor.

Helhetssyn på livet

En fungerande tillvaro kräver att alla delar av livet fungerar och samverkar. På Fribo arbetar vi utifrån en helhetssyn där hela livssituationen är viktig. Vi brukar dela in dessa behovsområden i boende, ekonomi, social situation, fritid och sysselsättning, hälsa och välbefinnande. Normalisering, delaktighet och livskvalitet är målet.

Trygghet, tillit, omsorg och ett gott bemötande

Är man trygg och känner tillit kan man lättare ta till sig förändringar. Trygghet, tillit, omsorg och ett gott bemötande är alltid grunden i vårt arbete. Det är i mötet förändring kan ske.