Vi öppnar vägen till ett
självständigare liv.

Välkommen till FriBo!

Många människor har på grund av psykosocial problematik eller någon form av funktionshinder svårt att fungera utan hjälp och stöd i samhället. På FriBo får den boende tillgång till verktyg, stöd, träning och vägledning för att skapa en normaliserad livssituation. FriBo Rehab är främst till för personer med psykosocial problematik och FriBo Cura är ett LSS-boende för människor med psykiskt-/intellektuellt funktionshinder. Läs mer om våra målgrupper.

Trygghet är en förutsättning

Trygga människor kan lättare ta till sig förändringar. Trygghet, tillit och bemötande är avgörande komponenter i arbetet med att skapa ett gott liv. Det är här vårt arbete börjar.

Utredningar

Genom ett nära samarbete med externa konsulter kan vi även medverka till att få till stånd utredningar av begåvningshandikapp och neuropsykiatriska funktionshinder.

Beprövad erfarenhet

Fribos verksamhet startade 1992. Den var då knuten till AMI-S och innefattade boende, yrkesvägledning och yrkesträning. Redan efter några år utvecklades verksamheten och är idag stöd- och träningsboenden för individer med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionshinder samt personer med lättare begåvningshandikapp.